Yn'e Sinne Farm

THE FARMER

Joël van den Broek is initiatiefnemer van Yn’e Sinne Farm. Een man met passie voor de natuur, voor de mens om hem heen en met hele groene vingers.

CSA
Tijdens zijn opleiding leerde hij over CSA. Community Supported Agriculture. Dit betekent: Gemeenschappelijk gedragen boerderij. Het principe hierachter is dat de boer groente en fruit verbouwt. De klant neemt een abonnement voor een groentepakket met 5 soorten groenten van het seizoen. Op deze wijze heeft de boer een vaste afname van zijn producten. De klant betaalt aan het begin van het seizoen. Zo zijn vraag en aanbod op elkaar afgestemd. De boer kan zo efficiënt verbouwen.

PERMACULTUUR
Permacultuur is de zorg voor de aarde, voor de mens en voor eerlijke handel drijven. Joël vindt het belangrijk dat groente onbespoten verbouwd kan worden. Rekening houdend met de natuur wordt er zo natuurlijk mogelijk geproduceerd. Dit resulteert in gezonde, smaakvolle, voedingsrijke producten.

ZORG
Daarnaast werkt Joël ook in de zorg. Het werken met mensen is zijn lust en leven. Om mensen weer in hun kracht te zetten is zijn eerste prioriteit.

GOUDEN COMBINATIE
Zijn passie voor ecologisch telen en zijn ervaring in de zorg met diverse doelgroepen deed hem op het idee komen voor Yn’e Sinne Farm.

YN’E SINNE FARM
Zorg kan anders georganiseerd worden. Om mensen in hun kracht te zetten, is het mooi dat dit door middel van nuttig werk in de buitenlucht kan. De zon, de aarde, het water en de mensen te combineren is het begin geweest van zijn toekomstbeeld om dagbesteding te gaan organiseren op Yn’e Sinne Farm.

Schuiven naar boven